BESLUIT BESTUURSVERGADERING MAART 2018:

Tijdens de KCM is er de mogelijkheid om een langhaar te laten aankeuren. Dit is alleen voorbehouden aan geregistreerde verenigingsleden door de dan aanwezige erkende keurmeester. Het lid moet ruim van tevoren melden dat er een keuring gewenst wordt. De hond dient vanzelfsprekend wel aan alle eisen te voldoen zoals deze in het verenigingsfokreglement zijn vastgesteld. Voor deze speciale aankeuring is een formulier bijgesloten bij de laatste nieuwsbrief. Heeft u deze niet ontvangen stuur dan een mail naar info@wccn.nl