Na een te lange periode van een onvolledig bestuur is er tijdens de laatste extra algemene ledenvergadering een voltallig bestuur gekozen. Oudgediende Jeanne Landers en Corgi-kenner Peter van Montfoort zijn toegevoegd aan het bestuur als respectievelijk secretaris en voorzitter. Het bestuur bestaat verder uit Jacques de Vries (penningmeester), Adrienne Jonkers (lid) en Arjan Effting (lid).

Het bestuur bedankt iedereen voor de steun tijdens de ALV. Op een later tijdstip zal nieuweling Peter van Montfoort zich via deze website voorstellen.