940x300 milobos

Welsh Cardigan Club Nederland

De Welsh Cardigan Club Nederland is op 1 maart 2008 door de ‘Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland’ officieel erkend als rasvertegenwoordiger voor het ras de Welsh Corgi Cardigan. De WCCN werd op 11 maart 2007 te Austerlitz opgericht als vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in de Welsh Corgi Cardigan. Doelstellingen van de WCCN zijn:

  • de instandhouding en verbetering van het ras Welsh Corgi Cardigan
  • de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden
  • het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van dit ras

Wij trachten dit als vereniging mede te bereiken door:

  • het houden van vergaderingen en lezingen
  • het organiseren van exposities en leuke activiteiten zoals wandelingen, jonge hondendag, clubmatch, etc. waar iedereen welkom is
  • het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van de Welsh Corgi Cardigan

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar onze Statuten (.pdf) en ons Huishoudelijk reglement (.pdf) .

Maar wat wij, als bestuur, vooral belangrijk vinden, is dat de WCCN een vereniging is waar iedereen zich thuis voelt en waar het belang van de Welsh Corgi Cardigan voorop staat.